รวมภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลชัยบุรี

หมื่นๆปี

หมื่นๆปี

124 รูปภาพ

One Page

One Page

51 รูปภาพ

ปั่น&ปัน

ปั่น&ปัน

136 รูปภาพ

กิจกรรม ปั่น&ปัน เพื่อจดหาเครื่องวัดคววามดันให้แก่ 37 หมู่บ้านใน อำเภอชัยบุรี